Tekintettel arra, hogy a 2013. évi CCXLV. törvény által érintett intézményeknek gondoskodniuk kell a weboldalak vizsgálatáról azokon a számítógépeken, melyekhez kiskorúak is hozzáférhetnek, szükségessé válik, hogy ezen intézmények falain kívül – akár otthon – is adott legyen a biztonságos internethasználat lehetősége. Ezen túlmenően irányadó lehet „A Gyermekvédelmi Internet kerekasztal a kiskorúakra káros Internetes tartalmak és szolgáltatások esetén alkalmazandó figyelemfelhívó jelzésekre és szűrőszoftverekre vonatkozóan” című ajánlása.

Különféle megoldási lehetőségek vonultathatók fel:

a) Szűrőszoftverek, szolgáltatások

b) Gyermekböngészők

C) Facebook fiók védelme

d) Gyermekbarát DNS

Tagged in: