TudatosNet

A 21. század gyermekei az információs kor szülöttei. Egy olyan világban élnek, ahol az információ értéke hatalmas, a technológia rohamléptekkel fejlődik. Mindez a folyamatos megújulás képességét és élethosszig tartó tanulást követel meg a digitális nemzedék tagjaitól.

Az internet számos lehetőséget nyújt, de a veszélyek száma legalább ugyanannyi. Nyilvánvaló, hogy a mai gyerekek jóval előttünk járnak az eszközhasználat terén, játszanak, videókat és képeket készítenek. Bár látszólag velük született a képesség, hogy szakértői a digitális technológiának, nem minden esetben képesek felismerni azokat a helyzeteket, amikben segítségre szorulnak. Ezért a virtuális játszótéren sem hagyhatjuk magukra őket. Biztonságuk csak akkor lehet garantált, ha felhívjuk figyelmüket azokra a buktatókra, követendő viselkedésmintákra, melyek ismerete hozzájárulhat testi és lelki épségük megóvásához. Ahhoz, hogy a tudatosság gyakorlattá váljon, ötvöznünk kell a mai kor fiataljainak igényét és képességeit az átadni kívánt ismeretekkel, gyakorlati példákkal – azaz a modern technológiát és a személyes jelenlétet.

A Yettel elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás terén; ProSuli programjában hangsúlyos szerepet kap a technológia-használat tudatossá tétele. Elengedhetetlen, hogy a mai gyerekek halljanak arról, mit jelent tudatosan létezni az interneten: hogyan aknázhatják ki az internet nyújtotta lehetőségeket a különböző életkori szakaszokban, milyen veszélyeknek vannak kitéve, hogyan teremthető egészséges egyensúly az online és az offline létezés között.

A ProSuli program épít azokra a meglátásokra, amely a programban részt vevő pedagógusoktól érkezik. Felismerve, hogy mind a pedagógusok, mind a szülők jól használható segítséget igényelnek a témával kapcsolatban, több területen kínál segítséget:


A TudatosNet fő célkitűzései közé tartozik, hogy a szülők és gyermekek, pedagógusok és diákok is

  • legyenek tisztában az internetbiztonsággal kapcsolatos fogalmakkal;
  • képesek legyenek felismerni a lehetséges veszélyeket;
  • képesek legyenek kritikusan viszonyulni az internetes tartalmakhoz;
  • kapjanak képet az egészséges technológiahasználatról;
  • értsék meg, miként válhat az internet az önkifejezés eszközévé;
  • legyenek tisztában az internet sokoldalú felhasználhatóságával;
  • induljanak el a tudatos internethasználathoz vezető úton.