A Telenor 2013 szeptembere és 2014 júniusa között egy kísérleti projekt keretében az Áldás Utcai Általános Iskola egyik negyedik évfolyamos osztálya számára lehetővé tette, hogy Magyarországon az elsők között néhány tantárgyat táblagépek és digitális tananyagok segítségével tanuljanak.

A készülékek oktatási célú bevezetését az érintett tanulók szüleivel folytatott egyeztetések előzték meg.

A projekt célja volt, hogy feltérképezzük az érintettek, vagyis a gyermekek, tanárok és szülők körében egyaránt, az oktatás modernizációjára irányuló törekvésünk kezdeti lépésének jótékony hatásait és esetleges kockázatait.

A diákok a Telenor jóvoltából szeptember óta használták az eszközöket az anyanyelv, az írás-olvasás, a környezetismeret és angol nyelv minél jobb elsajátítására. Amellett, hogy a tudás megszerzésében és elmélyítésében segít, a táblagépek használata és a digitális tananyag élménnyé is teszi a tanulást.

Az órai munka és a házi feladatok keretében a gyerekek a gyakorlatban is megismerték a tudatos és biztonságos internethasználat, valamint a legújabb mobil távközlési eszközök kezelésének fortélyait. Felfedezték, hogy a divatos játékok mellett milyen sok tanulást segítő alkalmazás is létezik, s azokat hogyan válasszák ki a sok-sok lehetőség közül. A programban részt vevő tanárok, gyermekek és rajtuk keresztül a szüleik is nagy lépést tettek előre a digitális analfabetizmus, illetve a technológia és a felhasználók közötti digitális szakadék elleni küzdelemben. A projekt keretében 51 táblagépet biztosítottunk a programban részt vevő gyermekek, tanárok, tananyagfejlesztők és az iskolai koordinátor számára. A készülékek 30 gyermek tanórák keretében zajló oktatását támogatták, valamint további 12 kisdiák élvezhette a digitális eszközök által kínált lehetőségeket a matematika szakkörök keretében.

„Bevallom őszintén, először fenntartással fogadtam a táblagépes oktatást. A több mint féléves tapasztalat után, látva, hogy gyermekem milyen lelkesen vett benne részt, s mennyivel érdekesebbek voltak így az órák, sokkal több plusz információhoz lehetett őket juttatni, mint a hagyományos „könyv alapú” oktatás során, teljesen megváltozott a véleményem. A tanító nagyon jól tudta ötvözni az interaktív tábla, a táblagép és a könyv hármasát. Nem a táblagép uralta az órát, az egy kompliment eszköz volt, ami beépült a mindennapokba, nemcsak az órai munkát segítette, de a házi feladatok során is használták a gyerekek. Minden iskolának/tanárnak ajánlani tudom, ne féljenek ettől az eszköztől, hiszen ez már mindennapjainkat teljesen átszövi, hanem igyekezzenek minél jobban kihasználni!” (Baczynski Eszter – szülő)

A pilot projekt tapasztalatait a 2015 tavaszán lezajlott utólagos hatásmonitoring is vizsgálja, a Digital Agency Magyarország Kft., a Telenor kutatási partnere a projektben, egy tanulmány keretében foglalta össze az eredményeket. A hatástanulmány, az „Áldás utcai pilot projekt – az „Okosuli program” hatásmonitoringja”, itt érhető el:

Áldás utcai pilot projekt – az „Okosuli program” hatásmonitoringja.pdf

Tagged in: