A projekt kísérleti jellegéből fakadóan egy tudományos kutatással is kiegészült a 2015/2016-os tanév során. A Digital Identity Agency koordinálásával egyetemi kutatók végeztek pszichológiai és pedagógiai vizsgálatokat az újszerű oktatási módszertan hatékonyságának mérése céljából a projekt teljes időtartama alatt. A kutatás keretében a gyerekek, a pedagógusok és a szülők hozzáállását is monitorozták, észrevételeit rögzítették. A kutatás a következő témákra terjedt ki:

  • Digitális írástudás online kérdőív
  • IKT attitűdök és infrastruktúra
  • Oktatásinformatika
  • Fenntarthatósági ismeretek
  • Oktatási módszertan hatékonyságának vizsgálata
  • Viselkedéslélektan kutatás, pszichológiai felmérés
  • Közösségi média használati készségek
  • Intergenerációs szocializáció
  • Tudatos használat, énbemutatás

Kutatási eredmények:

Áldás utcai pilot projekt – az „Okosuli program” hatásmonitoringja.pdf

A Hipersuli Program szakmai monitoringja – első riport.pdf

A Hipersuli Program szakmai monitoringja – második riport.pdf

Tagged in: