Egyensúlyozó c. rovatunkban olyan lehetőségeket és kezdeményezéseket mutatunk be, melyek  segítséget nyújthatnak az oktatási intézmények szereplőinek abban, hogy tegyenek mentális jóllétük érdekében.

Tudod, hogy Magyarországon évente több ezer gyermek marad ki az iskolából tartós betegsége miatt? Ez a csoport évről-évre növekszik a mentális betegséggel küzdő fiatalok számának emelkedése miatt.
Mi történik velük a kórházban töltött és a hónapokig, akár évekig eltartó otthoni rehabilitációs időszak alatt? Az egészségügyi állapotuk miatt nem járhatnak iskolába, különórákra, nem találkozhatnak a barátaikkal, nem élhetik a betegségük előtti életüket, a gyerekkorukat.

A KórházSuliban (www.korhazsuli.hu) ebbe a fájdalmakkal és félelmekkel terhes, magányos időszakba viszünk színt, célokat és közösséget. Egyetemista és középiskolás önkénteseket állítunk a beteg gyerekek mellé egyfajta házi tanítóként, akik akár tanéveken át tanulnak velük. A közös tanulásnak kettős célja van:

1. lépést tartani az osztálytársakkal és az iskolai feladatokkal,

2. állandóságot és kortárs közösséget biztosítani a beteg gyerekek számára.

Alapítványunk célja az oktatási rehabilitáció alkalmazásának széleskörű elterjesztése, mind az egészségügy, mind pedig a közoktatás területén.

Az oktatási rehabilitáció fogalma alatt azt a pedagógiai támogató folyamatot értjük, aminek eredménye a bio-, pszicho-, szociális jólét betegség előtti állapothoz közelítő minőségének a visszanyerése. A sikeres rehabilitáció eredményeként a tartós gyógykezelés alatt álló diákok a gyógyulásuk után a társadalom teljes értékű, egyenrangú tagjaivá válhatnak. Ehhez szükséges, hogy a tanulás és társas kapcsolatok terén is sikerüljön a betegség okozta lemaradásukat csökkenteni, ideális esetben megszüntetni.


A gyerekek visszatéréséhez elengedhetetlen az iskolai közösség (pedagógusok, osztálytársai) felkészülése az visszafogadásra. Az inklúzió sikerességében óriási szerepet játszanak a pedagógusok és a betegség alatti folyamatos kapcsolattartás és kommunikáció, ami a tanuló számára fenntartja és biztosítja:

a szocializációs teret (a másokhoz való alkalmazkodás képessége, a közösségben vállalt szerepe, a társas támasz megélése),

  • az identitástudat megőrzését (tanulói szerep),
  • a személyiségfejlődést (feladat- és kötelességtudat, önérvényesítés, önbizalom, hasznosság érzése)
  • a jövőkép megtartását (iskolai előmenetel, célok, továbbtanulás, társadalmi integráció)
  • a tanulási képességek, stratégiák és kognitív funkciók megmaradását, fejlődését
  • a másodlagos károsodások elkerülést (depresszió, önértékelési és viselkedés problémák, izoláció, deviancia).

A betegségükből visszatérő gyerekek reintegrációjához elengedhetetlen az osztályközösség inklúziós folyamatának támogatása is. Ehhez szükség van a folyamatos információátadásra, a felmerülő kérdések megválaszolására, a tabuk, félelmek nyílt átbeszélésére, a közösség támogató feladatainak a megélésére. Ezek delegálását és biztosítását egy jó pedagógus maximálisan el tudja végezni a megfelelő tudás birtokában.


Tudjuk, hogy napjainkban rengeteg teher ül a pedagógusok vállán, ezért a KórházSuliban minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy segítsük a tanárok munkáját ezen a területen.

Módszertani kiadványokkal, szakmai
anyagokkal és rendhagyó osztályfőnöki
órák
tartásával támogatjuk a gyógyuló
gyerekek mellett álló pedagógusokat.
Hiszünk abban, hogy az ő felkészítésükkel
gyógyult diákjaink biztonságban
visszatérhetnek a betegségük előtti
életükbe.

Ha van az osztályodban érintett gyermek, módszertani kiadványainkat, segédanyagainkat
ingyenes regisztráció után itt találod:
https://korhazsuli.hu/szakembereknek/#pedagogus


Ha kérdésed van, keress minket az alábbi elérhetőségek egyikén:
https://korhazsuli.hu/kapcsolat/


Social media felületeink, ahol láthatod, milyenek a kórházsulis mindennapok:
https://www.facebook.com/korhazsuli
https://www.instagram.com/korhaz.suli/

A KórházSuli vendégünk lesz júniusban, a ProSuli I. Mentális Egyensúly Szakmai Napján! További részletek és jelentkezés itt.