A Telenor biztonságos internet oktatási tevékenysége

A Telenor számára kiemelten fontos, hogy minden támogatást megadjon a gyermekek, szüleik és a pedagógusok számára, hogy technológiánk előnyeit biztonságosan és felelősségteljesen élvezhessék. A biztonságos internetezést technikai eszközökkel is támogathatjuk, de a hatékony megoldáshoz szorosan hozzátartozik az internet tudatos használatára való képzés is. Diákok számára évek óta szervezünk oktatásokat a témában szakértők és önkéntes munkatársaink bevonásával, valamint folyamatosan keressük a lehetőségeket, megoldásokat, platformokat az internet felelős és tudatos használatának tanítására.

Foglalkozás középiskolás diákok számára

2016 tavaszán fejlesztettük a középiskolások számára szóló interaktív, improvizációs színházi elemeket tartalmazó bő két órás programunkat. A foglalkozást a TanárBlog szerkesztői, a 21. Századi Pedagógiáért Alapítvány szakértői vezetik a Momentán Társulat színészeinek és a Telenor önkéntes munkatársainak közreműködésével.

A program rövid bemutatása

A bevezető szakmai előadást kiscsoportos foglalkozások – ahol a csapatok három állomás feladatait („internet-biztonsági totó”, „digitális lábnyom számítás” és „nyomozás, avagy ki mit tud meg kiről a nyilvános adatok alapján”) teljesítik -, illetve fórumszínház – ahol a Momentán Társulat tart  interaktív, improvizációs előadást, amely a diákok saját élményein, tapasztalatain keresztül igyekszik életszerű, az internetezés témakörében többek között a digitális és a való élet határaival, az online magánélet határaival, az online bántalmazással foglalkozó témákat feldolgozni, megbeszélni – követik, majd egy összegző előadás zárja a foglalkozást.

Oktatóanyag általános iskolások számára

2015 őszén vált elérhetővé a diákok számára a Telenor megbízásából fejlesztett „TudatosNet” oktatóanyag, melynek célja egy egészségesen kritikus szemlélet kialakítása az internet szabad világával szemben. A tananyag a főoldalon található „TudatosNet Belépés” alatt érhető el az ingyenes és gyors regisztráció után. Belépés után a „TudatosNet” gombra kattintva jelennek meg a leckék.

Az anyagok rövid bemutatása

A „TudatosNet” oktatóanyagunk fejezeteinek legfőbb célja az internethasználat tudatosabbá tétele. Elengedhetetlen, hogy a mai gyerekek halljanak arról, mit jelent tudatosan létezni az világhálón: hogyan aknázhatják ki az internet nyújtotta lehetőségeket a különböző életkori szakaszokban, milyen veszélyeknek vannak kitéve, hogyan kapcsolódik a virtuális létezés a valódihoz. Természetesen a „TudatosNet” 6+1 fejezete nem tudja teljes egészében lefedni ezeket a területeket, de a tudatosság előtérbe helyezése és a szemlélet alakítása idővel egyfajta biztonsághoz vezethet. Ezen célkitűzések figyelembevételével az órákon nem csak az eszközhasználat tudatosságát fontos hangsúlyozni, de a szóbeliséget, a kooperációt, a reflexiós technikákat is kiemelten célzott fejleszteni.

A korcsoportok anyagai ugyanazokat a kérdéseket járják körbe:

  1. Mi az internet? – Tudjunk meg többet az internetről (felhasználók köre, céljai, szokásai, az internet története: múltja, jelene, jövője)
  2. Mire jó az internet? – Az interneten elérhető szolgáltatások, felhasználási feltételeik megismerése.
  3. Mi az enyém az interneten? – A személyiségi jogok, személyes adatok és a hozzájuk fűződő jogok
  4. Hogyan viselkedjünk az interneten? – Az interneten elvárt viselkedésminták és a biztonságos megjelenés jellemzői, nyelvújítás az interneten
  5. Milyen veszélyeket rejt az internet? – Az internet árnyoldalai, a veszélyek megismerése, internetes neologizmusok, az egészséges internethasználat ismérvei
  6. Mit tanulhatok az interneten? – Az internet oktatási célú felhasználása, a tartalmak kritikus kezelése, segítségkérés, védekezési stratégiák, tanulást segítő weboldalak
  7. Az előző órák tananyagának összefoglalása és gyakorolása. A tanultak rutinszerű használata játékos módon

A bevezetett fogalmak az adott korcsoport életkori sajátosságaihoz illeszkedően jelennek meg. A feladatok a tanultak elmélyítését és a kritikus gondolkodást egyaránt segíthetik.

Tagged in: