A Biztonságos Internet moduljainak legfőbb – átfogó – célja az internethasználat tudatosabbá tétele. Elengedhetetlen, hogy a mai gyerekek halljanak arról, mit jelent tudatosan létezni az interneten: hogyan aknázhatják ki az internet nyújtotta lehetőségeket a különböző életkori szakaszokban, milyen veszélyeknek vannak kitéve, hogyan kapcsolódik a virtuális létezés a valódihoz. Természetesen a Biztonságos Internet hét órás modul nem tudja teljes egészében lefedni ezeket a területeket, de a tudatosság előtérbe helyezése és a szemlélet alakítása idővel egyfajta biztonsághoz vezethet. Ezen célkitűzések figyelembevételével az órákon nem csak az eszközhasználat tudatosságát fontos hangsúlyozni, de a szóbeliséget, a kooperációt, a reflexiós technikákat is kiemelten célzott fejleszteni.

Mindhárom évfolyam (2., 6., 9.) anyagai ugyanazokat a kérdéseket járják körbe:

  1. Mi az internet? – Tudjunk meg többet az internetről (felhasználók köre, céljai, szokásai, az internet története: múltja, jelene, jövője)
  2. Mire jó az internet? – Az interneten elérhető szolgáltatások, felhasználási feltételeik megismerése. 
  3. Mi az enyém az interneten? – A személyiségi jogok, személyes adatok és a hozzájuk fűződő jogok
  4. Hogyan viselkedjünk az interneten? – Az interneten elvárt viselkedésminták és a biztonságos megjelenés jellemzői, internetes neologizmusok
  5. Milyen veszélyeket rejt az internet? – Az internet árnyoldalai, a veszélyek megismerése, internetes neologizmusok, az egészséges internethasználat ismérvei
  6. Mit tanulhatok az interneten? – Az internet oktatási célú felhasználása, a tartalmak kritikus kezelése, segítségkérés, védekezési stratégiák, tanulást segítő weboldalak

A bevezetett fogalmak az adott korcsoportra jellemzően jelennek meg. A feladatok a tanultak elmélyítését és a kritikus gondolkodást egyaránt segíthetik.

Tagged in: