A 2013/2014. tanév második félévétől működik a Gyulai József Természettudományos Műhely iskolánkban. A labor nagyon nagy lehetőség a természettudományos tantárgyak azon részeinek tanításában, ahol kísérletet kell végezni, megnézni, vagy folyamatot kell elemezni. Rendszeresen tartunk tanítási órákat a környék általános iskolásainak is a laborban. Iskolánkban működik egy természettudományos önképzőkör is, amely rendszeresen tart foglalkozásokat. Ezen foglalkozások keretében felsőoktatásban dolgozó szakemberek tartanak előadásokat, továbbá a diákok különféle témakörökből felkészülnek, így az egyes témákhoz tartozó ismereteket, érdekességeket egymással is megosztják.

A gimnáziumi tagozatokon szinte minden tantárgyból tartunk emelt szintű érettségi előkészítőket azon tanulóink számára, akik emelt szintű érettségire készülnek.

Az utóbbi években több tanulónk az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny országos döntőjébe jutott, és a sportversenyeken is szép eredményeket érnek el diákjaink.

Iskolánkban számos szakkör és önképzőkör és sportkör is működik. Az általános iskolásoknak szeretnénk minél bővebb kínálatot nyújtani az iskolában való minél hasznosabb időtöltéshez egészen 16 óráig. Többek között a következő szakkörök működnek: matematika szakkör, logika szakkör, nyelvész szakkör, közlekedési ismeretek, főző szakkör, természetjáró szakkör, természetbúvár szakkör a laborban, játékos atlétika, lány kosárlabda, fiú labdarúgás.

Az intézményben 26 interaktív tábla van. A pedagógusok mindegyike nagyon intenzíven és szívesen használja az interaktív táblát. Kezdetben számos külső és belső továbbképzés volt a tábla használatáról. A táblák egy része laptoppal, a többi pedig a tanteremben elhelyezett PC-vel működnek. Lehetőség van a tanításhoz és a számonkéréshez szavazócsomagot is használni a tanórákon. Az interaktív környezetet az alsó és felső tagozaton egyaránt használjuk. Többen keresnek interaktív tananyagokat, oktatást segítő oldalakat, hang- és videóanyagokat.

Intézményünk számos külföldi iskolával partneriskolai kapcsolatot létesített.

(Pl. Ulm: Szent Hildegard Gimnázium, Arad: Aurel Vlaicu Általános Iskola, Zenta: Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Marosvásárhely: Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Nagybánya: Németh László Elméleti Líceum).

Tabletek és mobiltelefonok használata a Hipersuli projektben

Iskolánkban a Hipersuli projektnek köszönhetően 32 tanulói tablettel és 10 okostelefonnal folyik a munka. A tableteket 3 alsós és 1 gimnáziumi osztály használja megosztva, a telefonokat azokba az osztályokba viszik a kollégák, ahol nincs mindenkinek saját telefonja. A projektben összesen 35 kolléga vesz részt, akik szinte az összes osztályunkban tanítanak tabletek / telefonok segítségével.

A célunk az, hogy az eszközök szervesen illeszkedjenek az órai munka folyamatába és a lehető leghatékonyabban használjuk ki őket új anyagok kreatív elsajátításában, illetve a már megszerzett tudás rendszerezésére és számonkérésére.

Mivel jelentős számú diák és tanár dolgozik a projektben, ezért komoly tapasztalatokat halmozott fel innovatív közösségünk a digitális technológiák oktatási felhasználásában. A munkánk során létrejött tanári produktumok nyilvánosak és elérhetőek mindenki számára. Hiszünk abban, hogy az eredmények, sikerek és kudarcok megosztása másokkal a modern pedagógus egyik legfontosabb feladata. 

Tanáraink bemutatkozása: http://www.hipersuli.hu/suli/nlg

Iskolánkban általános iskolai és gimnáziumi képzés folyik.

Az intézményben 93 pedagógus dolgozik és 1018 diák tanul.

Intézményünk képzései:

  • Általános Iskolai Képzés
  • Gimnáziumi képzés
  • Nyelvi előkészítő osztállyal induló emelt óraszámú idegen nyelv és matematika természettudományos osztály, emelt óraszámú idegen nyelvi órákkal

Az iskolánk weboldala: http://nlg.hodtav.hu

Tagged in: