Kétségkívül a tanév egyik legmozgalmasabb időszakában kezdtük a projektet – a pedagógusok számára április során, a diákok számára májusban kezdődött meg a táblagépek kiosztása, használatba vétele. Az év végéhez közeledve a tanulókat és a tanárokat is új érzések kerítették hatalmukba – az év végi hajtásnak, évzárásnak, nyári szünet közeledtének is köszönhetően — így igazi kihívás elé néztek az eszközök és természetesen mi is. Megkönnyítette azonban a dolgunkat, hogy mind a pedagógusok, mind a diákok nagy várakozással tekintettek a táblagépek megérkezése elé, így, ahol a körülmények adottak voltak, ott lelkesedéssel vették a kezükbe és kezdték el használni az eszközöket a tanórák keretein belül is. A projektben dolgozó tanárnőt idézve: „A gyerekek nagyon lelkesen fogadták a lehetőséget, minden órára a tabbal jönnek, füzetet már az utolsó két hétre nem is hoztak magukkal.”

Tanítás

A pedagógusok számára a képzések után az ismerkedés az eszközökkel az iskola falain kívül is folyt és folyik tovább. Otthon nyugodtabb környezetben lehet tesztelni a gépet és a tartalmakat is, amelyeket megfelelő biztonsági beállítások mellett a gyerekek is elérhettek. Ezen idő alatt is már sok észrevétel, igény fogalmazódott meg a tanárok részéről, amelyre az iskolai koordinátorok a legjobb tudásuk szerint adtak válaszokat. Tantárgyanként és évfolyamonként más és más tartalomra van és lesz szükség — ezen tartalmak tesztelése megkezdődött, sok új honlapot, oktatási segédanyagot ismertek, fedeztek fel a tanárok és a koordinátorok az elmúlt időszakban.

Tanulás

A táblagépek bemutatkozása a tanulóknál is abszolút sikeres volt – kicsiknél és nagyoknál egyaránt. Örültek az eszköznek, amiket mindenféle gátlástól mentesen azonnal „munkára” is fogtak. „[A gyerekek] lelkesebben jegyzeteltek, mint korábban, szerintem többet leírtak az órai anyagból, mint amennyit általában szoktak.” – áll egy tanárnő beszámolójában. Természetesen a korosztályok más-más dologra helyezték a hangsúlyt, így a nagyobbakat már jobban érdekelték azok a korlátozások, amiket a projekt biztonságos megvalósítása érdekében alkalmazunk. A keretek tisztázása után pedig mindenkinek könnyebb volt elhelyezni az eszközt a tanítás és tanulás folyamatába.

Eszközök

Ez a másfél hónapos időszak azt is megmutatta, hogy milyen technikai nehézségek merülnek, merülhetnek fel — az alapos felkészülés után is adódtak váratlan és megoldandó problémák, amelyeket szerencsére eddig minden esetben tudtunk orvosolni. A tanárok, igazgatók, szülők és diákok mellett az iskolai koordinátorok szerepe is nagyon fontos a projekt sikerességének szempontjából – a pedagógusok folyamatosan számíthatnak a segítségükre, bármilyen elakadással, kérdéssel tudnak hozzájuk fordulni.

Kutatás

A projekt indulásával párhuzamosan, illetve már az előkészületi időszakban is, elkezdődtek a tudományos kutatás keretében a vizsgálatok — interjúzások, csoportos beszélgetések és kérdőíves felmérések — mind a gyerekek, mind a szülők, mind a tanárok körében. Az Áldás utcai 2013/2014-es tanében futó pilot program utólagos hatásmonitoringjának eredményeit itt is közzétettük, az első félév eredményeinek összegzése a nyáron fog elkészülni.

Nyár

A nyár másik feladata a biztonságos internet tananyag véglegesítése is – ezen is dolgozunk tovább, hogy az szeptembertől elérhető legyen minden korosztály (alsó osztályosok, felsősök és középiskolások) számára. Az iskolai szünet időszakában továbbá igyekszünk az eddigi tapasztalatok és visszajelzések alapján a folyamatainkat tökéletesíteni, a megfelelő következtetéseket levonva igyekszünk a tanulságokat beépíteni a működésünkbe. A vakáció másik eredménye lesz egy új informatikai környezet kialakítása a „Hipersuli iskolákban” a Microsoftnak köszönhetően. Várakozásaink szerint ez egy hatékonyabb, a digitális oktatást felhőszolgáltatásokkal támogató környezetet, a „táblagépes” oktatáshoz egy komplexebb eszközrendszert fog biztosítani.

Köszönet

Bár az idő rövidsége miatt nagy bátorság kell ahhoz, hogy messzemenő következtetéseket vonjunk le ebből a pár hétből, de a kezdés kétség kívül ígéretes és sikeres volt. Köszönet jár ezért minden iskolának, minden igazgatónak és iskolai kapcsolattartónak, minden pedagógusnak, minden munkatársnak és minden partnerünknek, akik együttműködésükkel és elköteleződésükkel segítik a projekt munkáját, előrehaladását. A kezdeti nehézségeket lassan leküzdi a projekt, így remélhetőleg nagyobb meglepetések nélkül vághatunk neki az új tanévnek szeptemberben!

Tagged in: