A Telenor Magyarország számára kiemelt jelentőséggel bír, hogy a mobil infokommunikációs technológia révén aktívan hozzájáruljon a társadalmi fejlődéshez. Ennek egyik fontos terepe a közoktatás támogatása. Ez irányú elköteleződésünknek a korábbi években többször is bizonyságát adtuk a biztonságos internethasználat oktatása révén, ám technológiánk egyéb előnyöket is rejt a gyermekek számára. A Telenor alaptevékenységéből fakadó lehetőségként tekintünk a digitális technológia iskolai oktatásban való hasznosítására is, s ez az elképzelés öltött testet a 2015 tavaszán induló Hipersuli Oktatási Programban.

A Hipersuli Program pilot projektje már 2013 szeptemberében elindult Budapesten az Áldás utcai Általános Iskolában egy 4-es osztály bevonásával. Egy teljes tanéven keresztül használták a diákok három tanóra keretében az eszközöket és a digitális tananyagot. 2015-ben további négy iskola kapcsolódott be a programba, 2016 őszén pedig további iskoláknak is lehetőségük adódott a csatlakozásra. Az első évek tapasztalatait, visszajelzéseit a többi iskolában is hasznosítjuk, beépítjük a működésbe. 

Tagged in: