Mentális Egyensúly Programot dolgoz ki a Yettel ProSuli

Életünk elkerülhetetlen velejárója a változás. Egy felgyorsult világban élünk, ahol a kiszámíthatatlansággal is folyamatosan meg kell küzdenünk. Egyre komolyabb kihívást jelent megtalálni lelki egészségünk alapját: az egyensúlyt. Ezért döntöttünk a ProSuli Mentális Egyensúly Programjának (MEP) kidolgozása mellett, ezzel is segítve az iskolákat a mentális egyensúly elérésében, megőrzésében.

Törekvéseink szakmai megalapozottságát az OECD „Iránytű a tanuláshoz 2030” című anyaga adta, ami a tanulás jövőjével kapcsolatban vizsgálódik, és 2030-ra a jóllét elérését célozza meg. Az anyag az aktív tanulás alkalmazásán túl az átalakító (transzformatív) kompetenciák elsajátítását is hangsúlyozza: ezek támogatják az egyént a fejlődésben, a változásban, a saját nézőpontjukra történő reflektálásban, másrészt nélkülözhetetlenek annak elsajátításában, hogy miként lehet változásokat létrehozni és a fejlődéshez hozzájárulni egy folytonosan változó világban. Az érzelemkezelés képessége döntő fontosságúvá válik, csakúgy, mint az oktatás folyamatként történő értelmezése.

A nevelő-oktató munka komoly átalakulás előtt áll. Elkerülhetetlen, hogy az aktív tanulás megvalósítását módszertani megújulás is kísérje, ami maga után vonja a pedagógusszerepek megváltozását. A tanulóközpontú folyamatban döntő szerephez jut az ezt támogató környezet, s benne a pedagógus, aki mintegy facilitátorként, koordinátorként, serkentőként, segítőként van jelen, figyelembe veszi a tanulói sokszínűséget, olyan közeget alakít ki, ahol a problémák és a nehézségek artikulálhatóak, a hibák és a tévedések vállalhatóak. Eközben pontosan látnia kell a tanulói haladást és a szükségleteket, az egyéni fejlődést középpontba állító (interaktív) értékelést adni, hogy képes legyen meghatározni, mi szükséges a tanuló számára a célok eléréséhez. Ezzel összhangban a tanuló egyre nagyobb felelősséggel és autonómiával bír saját tanulási folyamatában, részt vesz annak célkitűzéseiben és értékelésében, ami jelentősebb mértékű bevonódást és belső motivációt eredményezhet, s végső soron kialakulhat az önvezérelt tanulás. Ezen állapot elérése számos egyéni és környezeti tényezőtől függ, a ProSuli Mentális Egyensúly Programja ebben kíván módszertani segítséget nyújtani a pedagógusoknak.

Olyan készségekkel és gyakorlattal rendelkező pedagógusok szükségesek, akik a saját példájukkal, módszertani tudásukkal képesek a saját és a gyermekek, a jövő nemzedék érzelmi jóllétét erősíteni. A 2030-as cél elérése érdekében a pedagógusok jóllétének támogatása minden tudatosan és felelősen gondolkodó intézmény jól felfogott érdeke – és nem pusztán az eredményesség növelése miatt.

A ProSuli Mentális Egyensúly Programja a következő időszakban folyamatosan épül és bővül. Alapvetően három pilléren nyugvó támogatási programot dolgozunk ki:

Az első az iskolák rendszeres tájékoztatása olyan rendezvényekről és programokról, ami számukra hasznos lehet. Ehhez kapcsolódva a 2022/2023-as tanév májusában rendezzük meg az első Mentális Egyensúly Szakmai Napot, ahol neves szakemberek előadásai és műhelyfoglalkozások segítik a pedagógusokat abban, hogy saját és tanítványaik lelki egyensúlyát eredményesen megtalálják és megőrizzék.

A második a helyi szintű támogatás: az iskolák a nevelőtestület, illetve osztályaik részére gyakorlati foglalkozásokat (teamcoaching, műhelymunka) igényelhetnek, ahol kifejezetten a mentális jóllét helyreállításán, megőrzésén, továbbá a szemléletformáláson van a hangsúly, s az elsődleges cél a pedagógusok, gyerekcsoportok jóllétének, az ehhez szükséges készségeknek a fejlesztése.

A harmadik a pedagógusok módszertani felkészítése a diákok támogatására. Ehhez olyan – az oktató-nevelő munkába illeszthető – ismereteket, módszereket és technikákat ismerhetnek meg a pedagógusok, melyek többek között érintik a tanulói önreflexió, a digitális jóllét, a fejlődési szemléletmód (growth mindset), a stresszkezelés, a hatékony kommunikáció, valamint az érzelmi intelligencia fejlesztésének témaköreit is.

A ProSuli MEP-ről mostantól a prosuli.hu oldalon olvashatnak időszakosan megjelenő cikkeket, ajánlásokat. A májusi szakmai nappal kapcsolatos részleteket is itt, valamint a ProSuli Facebook oldalán oszjunk meg.