Neveléspszichológia, számítógépes gondolkodás, digitális óraszervezés, programozási alapismeretek, prezentációs technológiák, adatvizualizáció. A Debreceni Egyetem 480 órás, akkreditált felsőfokú szakképzése a pedagógusok digitális kompetenciafejlesztését célozza, amely az új Nemzeti Alaptanterv alapján bevezetett digitális kultúra tantárgy oktatásában nyújt hiánypótló segítséget.

A korábban informatika néven ismert tantárgy továbbfejlesztéseként, az új Nemzeti Alaptanterv alapján az idei tanévtől már digitális kultúra tanórákkal találkozhatnak a gyerekek, ennek oktatásában nyújt segítséget a Debreceni Egyetem szakemberei által kidolgozott, a ProSuli támogatásával megvalósuló kétszemeszteres, akkreditált felsőfokú szakképzés. A pedagógusok digitális kompetenciafejlesztését célzó kooperáció első pilléreként, a pilot időszakot követően, idén már 10 pedagógus vesz részt az egyetemi szakvizsgát adó, összesen 480 órás képzésen. A 2022 szeptemberében indult kurzus alapvetően már gyakorló tanároknak szól, függetlenül attól, milyen szakon oktatnak. A résztvevőnkénti 130 000 forintos tandíj több mint 90%-át a Yettel ProSuli program vállalta át.

A képzés keretében oktatott tantárgyak a digitális kultúra jellegzetességeire fókuszálnak, valamint a digitális képességeket fejlesztik. A pedagógusok többek közt részt vehetnek neveléspszichológiai órákon, tanulhatnak a számítógépes gondolkodásról, a digitális szövegkezelésről, az adatvizualizálásról és a digitális óraszervezésről, valamint programozási alapismereteket és prezentációs technológiákat is szerezhetnek. A képzés második szemeszterében a tervezési ismeretek gyakorlati alkalmazása történik, valamint a hallgatók a tanultak alapján saját témát választanak és szakdolgozatot írnak.

A képzést indító Média- és Könyvtártudományi Intézetben eddig is fontos szempont volt a digitális képességek oktatása, fejlesztése, valamint annak a digitalizálódó világnak és a hozzá kapcsolódó eszközöknek a megértése, amelyben a mindennapjainkat éljük. Az új képzés e két területet kapcsolja össze.

A tanárok részéről több csatornán is érkezett hozzánk az igény, hogy segítségre lenne szükségük a digitális képességeik fejlesztésében. Azt láttuk, hogy a pandémia felgyorsította és előtérbe helyezte ezt az igényt. A pedagógusok ugyan sok mindent megtanulnak maguktól is, de a képzés remek lehetőséget ad arra, hogy a témában jártas és kompetens szakemberektől lehessen tudást szerezni, a módszertant megismerni, majd azt a mindennapokban alkalmazni

mondta elDr. Kálai Sándor, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Kommunikáció és Médiatudományi Tanszékének egyetemi docense.

Az együttműködés révén egy olyan szakmai partnerrel lett gazdagabb a ProSuli program kínálata, amivel még magasabb szintre emelhetjük a pedagógusokat támogató aktivitásainkat. Hosszú távon gondolkodunk az egyetemmel, és bízunk abban, hogy a jövőben más területekre is ki tudjuk majd terjeszteni a kooperációt, és újabb együttműködési lehetőségekben is gondolkodhatunk

mondta el Koren Balázs, a ProSuli program szakmai vezetője.

További információ a Debreceni Egyetem képzéséről