A pedagógus szerepe a diákok mentális egészségmegőrzésében 

Háromrészes cikksorozatunkban Áhli Mariann, coach segítségével járjuk körbe a gyermekek mentális egészségének témáját a karantén időszakában, olyan kérdésekre keresve a választ, mint hogy mit is élnek át most a különböző korú gyerekek, mit tehetünk szülőként és pedagógusként a helyzet oldására, illetve saját magunk mentális egészségének megőrzése érdekében. Azaz, hogyan legyünk úrrá a látszólagos káoszon? 

A cikksorozat első részében áttekintettük hogyan hat a karantén a gyerekekre, milyen módon változhat a viselkedésük a krízis hatására, illetve, hogy milyen és mennyi információt érdemes velük megosztani. A következő részben a lelki egyensúly feltételei kerültek fókuszba, illetve, hogy szülőként hogyan tehetünk gyermekünk mentális egészségéért. Végül pedig a pedagógusok szempontjából vizsgáljuk meg a kérdést Mariann szakmai támogatásával. 

A gyerekekkel naponta kapcsolatot tartó pedagógusok kiemelt szerepet töltenek be a diákok mentális egészségének megőrzésében, fejlesztésében, mivel stabilitást, támaszt jelentenek a gyerekek számára. A diákok lelki egészsége szempontjából az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb tényező a pedagógus személyes odafordulása, egyéni odafigyelése. Különösen azoknak a gyerekeknek, akiknek a családi hátterük vagy személyiségfejlődésük sajátosságaiból adódóan lelki problémáik vannak. 

A legtöbb pedagógus, aki hivatásként tekint a foglalkozására, eddig is ösztönösen figyelt diákjai mentálhigiéniájára. A karantén okozta online oktatásra való átállás kihívása azonban érthető módon háttérbe szorította, elsősorban az egyéni odafigyelés sérült. A digitális oktatás megszervezése váratlanul érte a pedagógusokat, így az első heteket a tanítás folytonosságának megteremtése, mikéntje, a helyzethez való alkalmazkodás jelentette. Ki kellett alakítani a kommunikációs csatornákat, online tanítási és tanulási stratégiát, a feladatok kiosztása és a számonkérés mikéntje is sürgető probléma volt. Emellett ne feledkezzünk meg róla, hogy a tanárnak is van családja, ugyan azokkal a problémákkal is meg kellett birkóznia, mint a többi szülőnek. 

Mik a legfontosabb szempontok a diák mentális egészsége szempontjából, mire figyeljünk oda pedagógusként? 

A szülőkhöz hasonló módon a pedagógus is azzal tehet a legtöbbet diákjai mentális egészségének megőrzéséért, ha megteremti a gyerekek számára a lehetőséget érzéseik, gondolataik kifejezésére, illetve életkorhoz mérten az információmegosztásra is hangsúlyt fektet. 

Ösztönözni kell a gyereket arra, hogy bátran tegye fel kérdéseit, forduljon tanárához is, ha az aggodalmairól, félelmeiről szeretne beszélni. Érdemes tudatni velük, hogy normális, a karantén velejárója, ha különböző érzések fogják el őket és fokozottan érzékelik magukon a hangulatingadozást. Az információkat pedig őszintén, a gyerekek korának megfelelően érdemes megosztani és figyelni kell arra is, hogy a koronavírusos megbetegedés ne legyen kirekesztés, vagy iskolai erőszak alapja. 

Fontos, hogy a helyzethez mérten teljesíthető elvárásokat támasszanak a pedagógusok diákjaikkal szemben. Amennyiben van rá lehetőség, érdemes csoportos és akár egyéni kapcsolattartásra is buzdítani a gyerekeket, hogy érezzék, továbbra is tartoznak egy közösséghez, csupán a körülmények változtak. Jelen helyzetben kiemelt jelentősége van a pozitív megerősítésnek, a visszacsatolásnak. Ösztönözhetjük a gyerekeket közös tanulásra, ezzel is buzdítva őket az egymással való kommunikációra. 

Osztályfőnökként, ha tehetjük, ne hanyagoljuk el az osztályfőnöki órákat a karantén ideje alatt sem, online számoltassuk be a gyerekeket hogylétükről. Érdemes figyelni a diákok reakcióira, az is intő jel lehet, ha nem szívesen vesznek részt ezeken az órákon.  Ha az idei tanév már nem is ad rá lehetőséget, a visszatérés alkalmával mindenképp szükséges időt és teret hagyni a közös feldolgozásnak. 

A tanárok kreativitásának, rugalmasságának és a szokottnál nagyobb alkalmazkodó képességének most kiemelt szerepe van, ahogyan a pedagógusok egymás közötti támogatása, a tanári közösség ápolása is rendkívül fontos. Mariann tapasztalata szerint több iskolában alakított a tanári kar online értekezletet, ahol a tanítási módszereken, nehézségeken túl saját mentális állapotukról is beszámolnak, ami sokat segíthet a kihívással való megküzdésben.  

Az online oktatás legnagyobb tanulsága, hogy a diákok mentális egyészségmegőrzésében mind a szülőnek, mind pedig a pedagógusnak partnerként kell együttműködnie, épp úgy, mint a hagyományos oktatás idején is. Ugyan a jelenlegi helyzetben elsősorban a szülő védő, óvó, biztonságot adó szerepének van legnagyobb hatása a gyerekek lelki megélésére, de ahogy mindig, most is kiemelt jelentőségű a pedagógus visszajelzése a szülőnek. Azáltal, hogy észreveszi a gyermek megnyilvánulásaiban történő változásokat, a körülményekhez mérten igyekszik fenntartani az egyéni odafordulást, rendkívüli módon tudja támogatni a gyerekek krízissel való megbirkózását.