Digitális Ugródeszka

Pályázati felhívás

Eszköztámogatás és 30 órás akkreditált HiperSuli Digitális Módszertani Képzésen való részvétel

A Telenor Magyarország és a Magyar Református Szeretetszolgálat közös pályázata

A Telenor Magyarország számára kiemelt jelentőséggel bír, hogy a mobil infokommunikációs technológia révén aktívan hozzájáruljon a társadalmi fejlődéshez, hogy az internet és a digitális megoldások révén segítséget nyújtson az egyenlőtlenségek leküzdésében. A Telenor elkötelezett az oktatás fejlesztése és a fiatal generáció digitális készségeinek fejlesztése iránt, kiemelten fontosnak tartja a digitális eszközök használatát az oktatásban, amelyet társadalmi felelősségvállalási programjának részeként (például a HiperSuli Digitális Oktatási Program) is támogat.

A Magyar Református Szeretetszolgálat szociális fejlesztési programjain keresztül olyan tevékenységeket valósít meg melyek elősegítik a hátrányos helyzetben élő társadalmi csoportok fejlődését, közösségi integrációját, valamint támogatják és megerősítik az egyének, családok, civil közösségek kezdeményezéseit problémáik önálló kezelése és megoldása terén. A fejlett technológiai megoldások becsatornázása a hátrányos helyzetű térségekbe, valamint a digitális oktatás elterjedésében való aktív közreműködés – az ott működő intézményekkel együttműködésben – a Magyar Református Szeretetszolgálat stratégia célja, mivel leghatékonyabban ezzel tudja elősegíteni a fenti cél megvalósulását és mérsékelni a hátrányos helyzetből fakadó esélyegyenlőtlenségeket. A Szeretetszolgálat oktatást támogató tevékenysége révén hosszabb távon mérsékli a képzett munkaerő hiányát és preventív lépéseket tesz az iskolai kudarcok és a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében.

Ennek jegyében a Telenor Magyarország és a Magyar Református Szeretetszolgálat közös pályázatot hirdet.

Indokoltság:

A járványhelyzetben kiemelt figyelem hárul a digitális oktatásra, mivel az online térbe kényszerített tanítás egy teljesen új élethelyzetet teremtett a tanároknak, a diákoknak és a szülőknek is. Az elmúlt hónapokban ezért rengeteg intézmény és család számára vált szükségessé a távoktatáshoz elengedhetetlen technikai háttér, így például a megfelelő internetkapcsolat és a digitális eszközök beszerzése. Bár sokan vették sikerrel az eléjük gördülő akadályokat, országszerte vannak még olyan települések, ahol az iskoláknak nagy segítséget jelenthet a távoktatáshoz szükséges eszközpark kibővítése, illetve a használatához szükséges oktatáshoz való hozzájutás. A Telenor Magyarország és a Magyar Református Szeretetszolgálat emiatt tartja kiemelten fontosnak, hogy a technológiai újítások adta lehetőségekkel felvértezve küzdjön a társadalmi kirekesztés és iskolai lemorzsolódás ellen, elősegítse a digitális oktatás hazai bevezetését és terjedésében szakmai segítséget nyújtson, melyhez hozzátársul az eszközellátottság javítása, és az oktatási célú tartalmakhoz való hozzáférés biztosítása.

Célcsoport

Jelen pályázat célcsoportját olyan a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett és/vagy jelentős munkanélküliséggel sújtott településeken működő felső tagozattal rendelkező általános iskolák képezik, akiknél az eszköztámogatás révén a digitális oktatás feltételei biztosíthatóak, illetve a tudásátadás és információmegosztás új módjait tudja bevezetni pedagógiai programjába.

Pályázat tárgya

A pályázaton Magyarország területén működő OM azonosítóval rendelkező alapfokú oktatási intézmények pályázhatnak, melyek rendelkeznek felső tagozattal (5-8. osztály) is és a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett és/vagy jelentős munkanélküliséggel sújtott településeken működnek. A pályázat keretében intézményenként maximum 2.000.000 Ft értékben pályázhatnak a pályázat keretében meghirdetett alábbi informatikai eszközökre, a pályázott darabszám a szakmai programhoz igazodóan választható:

Notebook, az alábbi minimum technikai paraméterekkel, melynek értéke 300.000 Ft/db

 • processzor: 4 mag, 1 GHz órajel
 • RAM: 8 GB
 • háttértár: 256 GB SSD, 
 • kihajtható kijelző
 • érintőképernyő
 • operációs rendszer: Windows 10

Tablet, az alábbi minimum technikai paraméterekkel, melynek értéke 140.000 Ft/db

 • processzor: 8 mag, 2,3 GHz órajel
 • RAM: 4 GB
 • belső memória: 64 GB
 • operációs rendszer: Android 10

A pályázat keretében minimum 3 maximum 5 iskola kerül kiválasztásra, melyekkel a Magyar Református Szeretetszolgálat támogatási szerződést köt. A díjazott iskolák az eszköztámogatáson túlmenően a Telenor Magyarország 30 órás akkreditált HiperSuli Digitális Módszertani Képzésen is díjmentesen résztvesznek, melynek keretében szakmai támogatást kapnak a pedagógusok a pályázott eszközök oktatási célú használatához.

A pályázat keretében a pályázónak

 • be kell mutatnia a támogatandó iskolát külön kitérve jelenlegi eszközellátottságára;
 • vonatkozó jogszabályi és bármely szerződéses előírás – különös tekintettel a titok-, és adatvédelemre – maradéktalan betartása mellett be kell mutatnia az elmúlt 3 évben elnyert informatikai eszközökre vonatkozó pályázati támogatás felhasználását;
 • be kell mutatnia a digitális oktatási eszközök pedagógiai felhasználásának tervezett módját és célját;
 • be kell mutatnia a jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás felhasználásának várható esélyteremtő hatását;
 • vállalnia kell, hogy részt vesz a Telenor Magyarország által biztosított 30 órás akkreditált HiperSuli Digitális Módszertani Képzésen

A pályázatot kizárólag az alábbi linken kitölthető elektronikus űrlapon lehet benyújtani.
Határidő: 2022.01.10., 14:00

https://forms.office.com/r/FGqg05g30Z

A pályázat kiírója fenntartja a jogát a pályázat korábbi lezárásának, amennyiben a beérkezett pályázatok száma eléri az 50-et.

A pályázatok elbírálását a pályázat kiírói és az általuk felkért szakmai zsűri végzi (ez utóbbi kizárólag a teljes mértékben anonimizált pályázatokat értékeli).

A Szervező a nyertes Résztvevőket legkésőbb 2022. február 7-ig az általuk megadott elérhetőségeken értesíti, valamint a Nyerteseket a Pályázat weboldalán (https://hipersuli.hu/) is közzé teszi.

A Szervező legkésőbb 2022. március 7-ig megállapodik a Nyertesekkel a 30 órás akkreditált HiperSuli Digitális Módszertani Képzés időpontjában és eljuttatja az eszközadományt a pályázat azon nyerteseihez, akik teljesítik a nyeremény átvételének feltételeit.

KÉRJÜK, HOGY A PÁLYÁZAT RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A PÁLYÁZATON, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, ILLETVE AZOKAT ÖNKÉNT ELFOGADJA!